Gå til hovedindhold

Om Børnehuset Majgården

Vi har en småbørnsgruppe, der er normeret til 10 børn og en børnehave normeret til 30 børn.

Indhold

  Hent velkomstfolder - Majgården (pdf)

  Børnehuset Majgården er en integreret daginstitution i Morsø Kommune.

  Majgården er indrettet i en landejendom og beliggende centralt i landsbyen Frøslev på Midtmors. Vi har vores egen stald med høns, kaniner, marsvin, geder og kanariefugle.

  Majgården ønsker at være et hus i konstant udvikling, der i en ligeværdig og anerkendende dialog med forældrene er med til at understøtte det gode børneliv. Et hus med en varm og engageret atmosfære fyldt med unikke børn.

  Børnene er delt i fire grupper: Vuggestuebørnene hedder Myrerne, i børnehaven er vi aldersopdelt i grupperne Humlebierne, Græshopperne og Guldsmedene.
  Vi giver børnene mulighed for, at være sammen på ”kryds og tværs”. Samtidig tager vi højde for, at vi alle har brug for tryghed og faste rammer i den lille gruppe med jævnaldrende, for at kunne kaste os ud i noget nyt og ukendt.

  Den pædagogiske tilgang der understøtter vores værdigrundlag og arbejdet med at skabe trivsel, udvikling, læring og dannelse, er meget med fokus på udelivet og dyrene. Vi tror på at omgangen med dyr og forståelsen for naturen, giver børnene en læring og bevidsthed om mange aspekter, af den verden vi lever i.

  Du er altid velkommen til at kontakte os for et besøg.