Gå til hovedindhold

Det pædagogiske arbejde

Nedenfor kan du læse vores læreplan, samt KRAP og ICDP metoderne - der har fokus på børnenes ressourcer og hvordan vi støtter op om deres udvikling.

Indhold

  Er tænkt som en ramme for at sikre, at man i Børnehuset Majgården kommer omkring de temaer, man er forpligtiget på som daginstitution.

  I den pædagogiske læreplan beskriver vi blandt andet vores pædagogiske tilgang - som er "Et godt sted at gro"

  Tilgangen understøtter vores værdigrundlag og arbejdet med at skabe trivsel, udvikling og dannelse for børnene, er meget med fokus på vores udeliv og dyrene. Vi tror på at omgangen med dyr og forståelse for naturen, giver børnene en læring og bevidsthed om mange aspekter af den verden de lever i.

  Du kan se hele vores pædagogiske læreplan her

  Formålet med KRAP er at sætte fokus på børn og unges ressourcer med udgangspunkt i, at alle kan udvikle sig og udnytte sine kompetencer.

  Du kan se mere om KRAP her

  ICDP har til formål at øge kvaliteten af samspillet mellem børn og voksne ved at gøre voksne mere lydhøre overfor barnets behov, samt forbedre de voksnes evne til at møde børnene på en måde der støtter barnets udvikling.

  Du kan se mere om ICDP her