Gå til hovedindhold

Børnehaven

Børns trivsel, læring, udvikling og dannelse er tæt forbundet med kvaliteten af det samspil barnet indgår i med de voksne omkring sig.

Indhold

  Børn er forskellige, har forskellige erfaringer, derfor lærer de også på forskellige måder.

  I børnehaven er børnene aldersopdelt i tre grupper; Humlebier, Græshopper og Guldsmede. 

  Hver morgen tilbyder vi morgenmad til kl. 7.30 til de helt morgenfriske. Vi ønsker at skabe en rolig og hyggelig atmosfære fra morgenstunden, så børnene kan få lov til at ”vågne” i et roligt tempo og får den bedste start på dagen. Hele børnehaven åbner sammen og mødes i vores fællesrum. Ofte står døren ind til Vuggestuen åbent, så de af børnene der har lyst, kan smutte derind og sige godmorgen.

  Klokken 9.00 er alt personalet mødt ind, og børnene går ud i hver deres grupperum, herefter er der forskellige aktiviteter. Dette både på gruppen, men også på tværs af grupperne. Børnene er medspiller, ind i indholdet af dagens aktiviteter.

  Dagen er præget af nærvær, positive relationer, gode samspil og at barnet føler sig set, mødt og hørt. At behandle børnene ens er at behandle dem forskelligt. Alle børn kalder på noget helt specielt og det er vores fornemmeste opgave, at forstå hvad de kalder på og få blik for deres perspektiv.

  Vi vægter relationen, anerkendelse, leg, børneperspektiv og det ligeværdige forældresamarbejde højt, hvilket betyder at vi også løbende videreuddanner personalet.

  I børnehaven skal du selv medbringe madpakke til middag- og eftermiddagsmad. Endvidere betales der til en mælkekonto, som bestyrelsen administrerer.
  Denne dækker mælk og formiddagsmad, samt maddage i forbindelse med festlige lejligheder.